Výuka španělštiny

Výuka španělštiny v Brně pomocí Callanovy metody

Pomaturitní kurzy

Studujte po maturitě španělštinu v Amigas a prodlužte si všechny výhody studenta. Patříme mezi velké a kvalitní jazykové školy v Brně a umíme studenty posunout až o 3 znalostní stupně jazyka výše. Studentům mimo Brno zprostředkujeme ubytování.

Firemní kurzy

Firmám a institucím nabízíme firemní výuku španělštiny, která je co nejvíce časově a obsahově přizpůsobená požadavkům objednavatele. naučte mluvit své zaměstnance obecnou španělštinu, nebo si objednejte odborný kurz dle oboru práce.

Individuální výuka jazyků

Výuka šitá na míru. Je to nejoblíbenější a nejefektivnější metoda výuky španělštiny. Vhodné pro jednotlivce nebo malé skupiny do 6 osob. Také pro lidi s individuálními časovými požadavky. Tempo výuky je dle dovedností studenta španělštiny.

Výuka španělštiny v Amigas

Výuka španělštiny v Amigas

V Amigas, jazykové škole v Brně vás naučíme mluvit i rozumět španělsky. Používáme Callanovu metodu, kdy budete mluvit již od první hodiny. Callanova metoda je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá. Studenti jsou „nuceni” mluvit španělsky už od první hodiny.

Naši učitelé španělštiny jsou rodilí mluvčí, ale i čeští lektoři

Naučíme vás mluvit španělsky, naučíme vás poslouchat španělsky, poznáte nové přátele.
Lektoři si užívají
Lektoři si užívají
akce se studenty
Naši lektoři
Naši lektoři
naučí mluvit všechny
Lektoři pomůžou
Lektoři pomůžou
když je potřeba